verbinding

 

 

nietsishetbeginvandenkenineenkooivanvertaaldeschuldalsvervolgophet

pantheonvanwraakendekusvaneenklassiekeoorlogseconomiegeeft

trotskiendylanopeenkruisingdevormenhetobjectomeendansrouteaande

randvandemuurvandegrootstadtemakenalsverhaalvanrosaenparishet

geslachtvanmariaalseenfotoindeetalagevanhetverledenwaarbruggenen

sfereninruilvooreenboekvandebordofflaubertwordengegevenalsimageen

filosofievandecultuurvanpiranesienpunkomalskatineenblizzardtezijn.