wat niet verzwegen wil

is het begin.
schrijven, herinneren uit een archief
van beelden, geheugen als selectie
van materiaal op zolder.

hiermee gezegd dat het archief
waar het individu vanaf het begin
een selectie uit kan maken om
kenbaar te zijn

voor een ander al bestond
voordat het leven daar was
uitgangspunt wat verder

niet ter discussie zal staan
tenzij zwaarwegende argumenten
of gebeurtenissen daarom vragen.