gedichtverhaalbeeldfilmtoneel

 

Getijden

Tussen nu en morgen zullen worden

de vormen die uit het verleden groeien,

in woorden en zinnen gevat om

richting te geven aan wat kan bloeien.

 

Mooi bedacht voor de dag van morgen maar

verbleekt bij de zorgen van heden, wanneer

zaad uit verleden de kleur aan neemt van

de dage raad die past bij wat wil worden.

 

De tijd beweegt ons leven vloeiend

altijd weer boeiend, ligt op de loer

in schaapskleren de wolf van

 

droefgeestig dromen, wat

gehoopt werd dat eens zou komen

maar zonder nu naar ver verleden voer.

 

 

verder