gedichtverhaalbeeldfilmtoneel

 

Hij:  Ik ben aanwezig in een leeg landschap.

 

Zij:  Mijn leven speelt zich af in woningen buiten de directe invloedssfeer van markten

 

Hij:  Wonen daar vrije mensen die zelf beslissen wat zij doen en hoe ze willen leven?

 

Zij:  De geest projecteert zich ook daar op de omgeving.

 

Hij:  Kerken en kroegen zijn voor iedereen toegankelijk op openingstijden.

 

Zij:  Daar zien we de gemeenschappelijke projectie van beelden- en verhalenrijkdom.

 

verder