gedichtverhaalbeeldfilmtoneel

droomweven

Structuur, stijl en werking van een internetpagina vertoont overeenkomsten met dat van het menselijk geheugen, de verbeelding en het proces van denken. Niet omdat aan elk ontwerp van zo'n pagina een denkproces vooraf gaat maar omdat het kan worden gezien als de concretisering ervan. Het ontwerpen en gebruiken van een webpagina kan net als veel andere creatieve activiteiten nieuwe inzichten in dit scheppingsproces opleveren.

Een webpagina is als een spin in het web en kan putten uit een arsenaal aan opgeslagen documenten bestaande uit tekst, beeld, geluid of film. Het verbinden van woorden en beelden die zich op verschillende plaatsen en in diverse konteksten bevinden maakt het mogelijk om op intuïtieve wijze een associatieve gedachtenstroom vorm te geven. Zo krijgt dit subjectieve proces een objectieve vorm in letterlijke zin. De software waarmee deze webpagina is gemaakt heet veelzeggend 'droomwever' (dreamweaver cs5).

Droomwever begint met een lege pagina die met behulp van de ontwerptaal hiepertekst (html) en stijlvel (css) opgemaakt kan worden. Behalve een enkelvoudige pagina kan ook een sjabloonpagina ontworpen worden die in een enkelvoudige pagina opgeroepen wordt om daarin een vast patroon van bewerkbare en niet bewerkbare vlakken of tekens aan te brengen. Verandering in één enkel sjabloon kan zo op veel pagina's voor verandering van functie zorgen. Met de logica en syntaxis van hiepertekst en stijlvel valt binnen een website niet te spotten op straffe van chaos, foutmeldingen en witte pagina's.

De overeenkomst van hiepertekst en stijlvel met logisch denken en daarop gebaseerde vormen van gedrag ligt voor de hand. Op basis van ervaringen uit het verleden is gedrag ontwikkeld dat gestimuleerd kan worden en tot voorspelbaar handelen of verandering leidt. De objectivering van deze deels onbewuste processen met behulp van met hiepertekst en stijlvel opgemaakte en met elkaar verbonden pagina's maakt dit associatieve denken zichtbaar.

 

 

verder